Regulamin

 Publikowanie wpisów w katalog-foto.com
 1. Rejestracja konta użytkownika w katalog-foto.com jest obowiązkowa i bezbłatna.
 2. Każdy zarejestrowany użytkownik może zgłosić swoją stronę internetową do katalogu4u.com.
 3. Do katalogu mogą być zgłaszane strony komercyjne i prywatne.
 4. Wpis "Standardowy" w katalog-foto.com jest bezpłatny, jednakże w tym wypadku wymagany jest link zwrotny.
 5. Link zwrotny (Backlink) do katalog-foto.com dla wpisów standardowych (bezpłatnych) jest obowiązkowy.
 6. Do katalogu nie będą przyjmowane strony:
  • w budowie oraz tzw. wizytówki,
  • związane z pornografią, erotyką oraz pochodne,
  • wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc.,
  • sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,
  • o treściach wulgarnych, faszystowskich, propagujących przemoc, itp.,
  • do których prowadzą bezpłatne aliasy internetowe oraz subdomeny
  • o tej samej treści pod różnymi adresami,
  • dotyczące hazardu, zakładów bukmacherskich oraz pochodne,
  • na których przeważają reklamy nad treścią,
  • o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej,
  • które powstały wyłącznie w celu przekierowania na inną,
  • poprzez które namawia się do zarabiania za pomocą getpaid, surfbar czy klikania w e-mail, itp.
  • propagujące treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające zasady netykiety
 7. Treść strony musi być zgodna z kategorią, do jakiej została zgłoszona propozycja dodania
 8. Adres dodawanej strony, powinien prowadzić do strony głównej serwisu. Nie przyjmujemy zgłoszeń podstron. Wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie.
 9. W tytule i opisie dodawanej strony zabronione jest wpisywanie: adresów URL, adresów e-mail, znaków specjalnych i symboli. Tytuł strony nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "Aaa".
 10. W tytule dodawanej strony, wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii. Ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe.
 11. W celu zapewnienia najwyższej jakości wyników wyszukiwania i pozycjonowania, strony niewyświetlające się przez 7 kolejnych dni będą automatycznie usuwane z katalogu stron internetowych.
 12. Ilość znaków w tytule dodawanej strony  od 3 do 50.
 13. Ilość znaków w opisie od 500 do 1000
 14. Słowa kluczowe (znacznik Meta Keywords), oraz opis (znacznik Meta Description) są obowiązkowe.
 15. Za treść i zawartość opublikowanych materiałów na stronie, odpowiada właściciel tej publikacji. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych użytkowników katalogu, jak również za poglądy i opinie wyrażone na tych stronach.
 16. W razie naruszenia powyższego regulaminu, administracja katalog-foto.com może usunąć stronę bez podania przyczyny. Nie gromadzimy dowodów naruszania regulaminu i nie będziemy dokumentować takich naruszeń.
 17. Podawany adres e-mailowy podczas rejestracji konta, służy do identyfikacja użytkownika, oraz wymiany informacji, korespondencji między użytkownikiem a administracją katalogu.
 18. Wszelkie pytania i wątpliwości, co do funkcjonowania katalogu stron internetowych można zgłaszać tutaj.
 19. Katalog katalog4u.com zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
 20. Dane adresowe zebrane z formularzy mogą zostać wykorzystywane przez katalog-foto.com do wysyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 21. Zgłaszający stronę oświadcza, iż jest jej właścicielem lub też działa z polecenia prawnych jego właścicieli.
 22. Administracja katalogu zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia sugerowanej strony w katalogu, jeśli nie spełnia ona wymagań niniejszego regulaminu.
 23. Redakcja katalogu dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego jego działania.
 24. Administracja katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin katalogu stron obowiązuje od momentu opublikowania.
 25. Rozliczenia płatności internetowych obsługuje PayPal.pl